Zoo Dresden

De Dresdener Zoo is opgericht in 1860 en daarmee de vierde tuin de Duitsland.
Deze werd in 1945 nagenoeg geheel vernietigd door de luchtbombardementen en het gehele dierenbestand vond de dood.

In 1950 werd de tuin heropend en vele nieuwe diersoorten arriveerden.
In de zestiger jaren kwam Dresden onder het regime DDR en na de val van de muur was er een tuin over waarin weinig was geinvesteerd en de behuizing zwaar outdated.

Sinds 1990 verkeerde de tuin in grote onzekerheid over renovatie of verplaatsen met nieuwbouw.
In deze jaren werd er dus weinig tot niets geinvesteerd en men liet alles op zijn beloop.

Echter de afgelopen twee jaar schijnt de kogel door de kerk te zijn en het besluit om de tuin te laten waar zij was, gaf de gelegenheid om te gaan renoveren.
Grootschalige projecten zijn inmiddels ondernomen en diverse zijn onderweg.

Een geheel nieuw roofdierenhuis voor leeuwen en caracals, junglehuis voor de olifanten zijn gereed en
een nieuw huis voor apen is onder weg.

Het dierenbestand is gevarieerd en met name de primaten zijn ruim vertegenwoodigd:
marmosets, Colobusapen, Mandrils en Kattas.

Ook heeft men vele fokprogramma’s in het kader van de EEP.
De tuin is met 13 ha goed te belopen.

Al met al deze tuin is volop in beweging en klimt snel uit het dal, zeker één om met belangstelling te volgen.